veterinär logga

 

Det kan konstateras att idag har ingenting hänt trots att alla utredningar och Konkurrensverket anser att den statliga distrikts-
veterinärorga-nisationen skall privatiseras eller skiljas från Jordbruksverket.

 

Utredningar

Flera utredningar har genomförts av SOU, Statens Offentliga Utredningar. Samtliga utredningrar kan beskrivas som grundliga och omfattande. Den s.k. Veterinärutredningen 2007 var den största och dyraste utredning som SOU dittills genomfört. Samtliga har dragit slutsatsen att det är olämpligt att Jordbruksverket sitter på två stolar, d.v.s. att man samtidigt som man bedriver kommersiell verksamhet är tillsynsmyndighet.

Jordbruksverket är tillsynsmyndighet för samtliga veterinärer i Sverige. Samtidigt bedriver man kommersiell verksamhet via sin distriktsveterinärorganisation i konkurrens med landets alla privata veterinärer. Man är också tillsynsmyndighet för alla landets djurägare. samtidigt säljer man tjänster och varor till djurägarna.

SOU menar i samtliga utredningar att Jordbruksverket måste upphöra med sin kommersiella verksamhet. En omfattande utredning från 2009 föreslår att man lägger ner Jordbruksverket för att kunna skapa en tillförlitlig tillsynsverksamhet.

1993

SOU 1992:88   

Bråkenhjelms utredning. Veterinär verksamhet.

2000

N1997:08   

Konkurrensrådet. Ifrågasatt konkurrensneutralitet inom området veterinärtjänster.

2002

SOU 2002:14 

Statlig tillsyn – Granskning på medborgarnas uppdrag.

2004

SOU 2004:100 

Tillsynsutredningen. Tillsyn – Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn.

2005

SOU 2005:74    

Nytt djurhälsoregister – bättre nytta och ökad säkerhet del 1.
Del 2.

2007 

SOU 2007:24    

Veterinärutredningen. Pressmeddelande. Remissvar m.m.
Veterinär fältverksamhet i nya former. Del 1.
Del 2.
Del 3.

2009 

SOU 2008:118  

Styra och ställa - förslag till en effektivare statsförvaltning
Bilagor.

2009

SOU 2009:08    

Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion. Del 1.
Del 2.
Del 3.

2011

SOU 2010:106   

Folkhälsa – Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring.

 

Flera andra organisationer och myndigheter har genomfört egna utredningar och vid flera tillfällen kommenterat det olämpliga i Jordbruksverkets dubbla roller.

Riksdagens Revisorer skriver i sin rapport 2002 att det är uppenbart att Jordbruksverket har dubbla roller och att detta bör åtgärdas.

Konkurrensverket anser också att det är uppenbart att Jordbruksverket har dubbla roller och att detta bör åtgärdas

2002
Rapport 2002/03: 4 

2007

  

Konkurrensverkets remissvar

2008

   

Konkurrensverkets yttrande.

 

Artikel i flera tidningar av utredaren till "Trygg med vad du äter", skriven av generaldirektör Bo Jonsson, efter viss kritk mot utredningen.