veterinär logga

veterinär

veterveterinär anita brakenhjelminär

veterinär

Bråkenhjelms utredning

(SOU 1992:88) Veterinär verksamhet

Kommittéer: Jordbruksdepartementet Jo:7
Utredningen (Jo 1991:03) om översyn av veterinärväsendet
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 8 maj 1991:
Särskild utredare: Bråkenhielm, Anita, landshövding (fr.o.m. den 1 juli 1991)
Experter: Averhed, Christer, distriktsveterinär (fr.o.m. den 13 januari 1992) Gråberg, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. den 29 augusti 1991)
Hallman, Håkan, kansliråd (fr.o.m. den 29 augusti 1991) PE; 4002-11-6632 Larsson, Gunnar, agr.lic (fr.o.m. den 29 augusti 1991) Nordblom, Bengt, avdelningschef (fr.o.m. den 29 augusti 1991) Rönnegård, Jan-Olof, länsveterinär (fr.o.m. den 29 augusti 1991) Stenson, Håkan, administrativ chef (fr.o.m. den 29 augusti 1991)
Sekreterare; Hall, Per, hovrättsfiskal (fr.o.m. den 1 augusti 1991 t.o.m. den 31 oktober 1992)
Lokal; Slottsbacken 6, Postadress; 10333 Stockholm, tel. 7633792 (sekreteraren)
Direktiven för utredningen, se dir. 1991:35.
Utredningen har avgett (SOU 1992:88) Veterinär verksamhet.
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammanfattning

Utredningen föreslog att den statliga distriksveterinärorganisationen skulle skiljas från Jordbruksverket och privatiseras. Detta skulle ske i två steg. Först skulle organisationen privatiseras i landets södra delar.

Kuriosa

Jordbruksministern meddelade i massmedia att distriksveterinärorganisationen skulle privatiseras men tog efter en dag tillbaka detta.