veterinär logga

veterinär

veterinäveterinär artiklarr

veterinär

Artiklar

Det har skrivits hundratals artiklar gällande den infekterade frågan om Jordbruksverkets dubbla roller och om statens, i form av Jordbruksverket, konkurrens med privata företag. Några exempel:

Staten konkurrerar ut privara veterinärer, artikel från 90-talet, Sydsvenskan

Ledare om Jordbruksverkets dubbla roller Gotlandstidning mars 2004

Jour och beredskap SVT 2003

Orättvisor på veterinärmarkanden, tre riksdagsmän i Land 7 mars 2008

Jordbruksverket tar över... juni 2008 ATL

Konkurrensverket riktar kritik mot Jordbrukverket. Veterinärmagasinet.2011.

Otillbörlig konkurrens. Folkpartiet. 2004

SvD. Jordbruksverket i omöjlig ekvation. 2009.

Grisskandalen. GP. 2009.

Grisskandalen. DN. 2009

ViS har även engagerat sig i andra frågor.
Nedan följer ett urval:

Försäljning av läkemedel på klinik.

Omorganisation av SVF, Ulla Björnehammar SVT.

Artikel från ViS som SVT vägrade ta in.

ATG klinik i Tingsryd får kommunalt stöd, Smålandsposten juli 2008.

VILA, Villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproducerande besättningar.

På initiativ av Jordbruksminister Eskil Erlandsson fick Jordbruksverket i uppdrag att utreda hur man skulle möjliggöra för mjölkproducenter att, utan att konsultera veterinär, initiera antibiotikabehandling av mjölproducernde kor. ViS tog ställning i denna fråga och menade att det var helt oansvarigt inför bl.a. kommande generationer att ytterligare bidra till bakteriers resistensutveckling genom att införa en slappare kontroll av antibiotikahanteringen och att VILA-projektet därför skulle avvecklas. ViS blev ensamma om denna ståndpunkt - varken SVA eller SVF vågade gå emot Jordbruksministern eller Jordbruksverket och trots ett undermåligt pilotprojekt sjösattes VILA.

Örjan Ljungvall, artikel i UNT mars 2013