veterinär logga

veterinär

veterinärveterinär svidknott

veterinär

BLÅTUNGA

Så här genomför man Blåtungevaccinationerna i andra EU-länder.

Jordbruksverkets tjänstemän säger ofta att vi måste göra som i andra EU-länder, d.v.s. vaccinera. Men man säger inte hur man utför vaccinationerna.

I dessa länder utför man vaccinationerna på det sätt som föreningen ViS förordar att vi skulle gjort i Sverige.

I Norge vaccinerar man inte. Läs Norges handlingsprogram.

Storbrittanniens jordbruksdepartement har kommit fram till att det är effektivast och billigast att låta näringen i samarbete med privata besättningsveterinärer genomföra en frivillig vaccination.

Läs uttalande från DEFRA (Storbrittaniens jordbruksdepartement).

I Holland är programmet också frivilligt och utförs av näringen i samarbete med privata veterinärer.

I Danmark är programmet obligatoriskt och utförs av näringen i samarbete med privata veterinärer.

I dessa länder kostar vaccinationerna 4 Euro per djur. I Sverige kostar det många gånger mer. Vi vet exakt hur mycket när Jordbruksverket kommer med slutnotan.

---------------------------------------------------------

Läs ViS:s förslag om hur smittskyddet i Sverige bör organiseras.

Anmälan till Myndigheten för Samhällskydd och , SMB.

 

--------------------------------

Svidknott.
Så här många fanns det på hösten 2007!
Även om det finns svidknott som kan vakna upp en solig höstdag och till och med lyckas suga blod från ett blåtungevisrusbärande djur så kan inte viruset föröka sig i knottet och sprida smittan vidare eftersom knotten inte lever tillräckligt länge. De är att betrakta som dagsländor. Viruset behöver ca 10 dagar i knottet för att kunna replikera sig. Det är detta som Jordbruksverket inte har förstått. Man har trott att om man kan påvisa blodfyllda knott så kan smitta spridas. Så är alltså inte fallet.

--------------------------------

Var finns alla statliga distriktsveterinärer!?

--------------------------------

Ineffektiv och dyr vaccinationskampanj!

Jordbruksverket har bara ett enda argument kvar varför man startade den brådstörtade och onödigt dyra vaccinationskampanjen mot Blåtungan: Man måste börja tidigt för att man skulle hinna med alla djur. Man uppger nu att man skall vaccinera 1,4 miljoner djur.
Först kan man fråga sig hur man visste att så många djur skulle behöva vaccineras då man drog igång kampanjen två dagar efter det att man hittat de första positiva tankmjölksproverna i september?  Man började ju nämligen med att avliva alla positiva djur eftersom man då sa att man inte trodde det skulle vara så många som var drabbade. Man slutade med avlivningarna då man hittade Blåtunga i Skåne.
Om man behöver vaccinera så många som 1,4 miljoner djur så måste man vara effektiv och spara pengar och noggrant planera kampanjen. Den modell man nu använder sig av innebär att vaccinationsteam består av Blå stjärnor, hemvärnsmän och veterinär utgår från vaccinationscentraler.  Man arbetar bl.a. på helger och kvällar, erhåller traktamenten, bor på hotell och använder sig av leasingbilar. Hittills, (vecka 42), har 130 000 djur vaccinerats. Detta är ett häpnadsväckande dåligt resultat! Inte mer än 2 - 3000 djur per dag har man hunnit vaccinera!
Om man använt sig av föreningen ViS:s modell som innebär att man använder sig av besättningsveterinärerna som i samarbete med djurägaren vaccinerar uppstallade djur under våren skulle man kunnat vaccinera samma antal djur, 130 000 st, på två – tre dagar!
Man måste omedelbart avsluta kampanjen och planera en helt ny.

--------------------------------

Tidigare har både SVA och Jordbruksverket på sina hemsidor försökt ge intryck av att man skulle skydda djuren från att insjukna under innevarande säsong. Man har också använt sig av termen "nya fall" då man talar om att man hittat djur som är bärare av antikroppar eller virus. Detta har för den oinvigde läsaren gett intryck av att man hittat sjuka djur vilket alltså inte är fallet.

Det är fullständigt klart att man hade hunnit vaccinera många gånger fler djur om man utfört kampanjen enlig ViS:s modell, dvs tagit det lugnt och utfört vaccinationerna på uppstallade djur under våren 2009.

I landet finns i runda tal 600 besättningsveterinärer inkluderande de statliga distriktsveterinärerna som mycket enkelt och snabbt kunde utfört vaccinationerna på uppstallade djur. Nu har ett trettiotal veterinärer i lika många team varit igång och jagat halvvilda djur på betet. Det har i en del besättningar tagit flera timmar att vaccinera bara ett litet fåtal djur.

Dessutom hade man sparat in en hel vaccinationsomgång om man vaccinerat under våren. De djur som vaccineras nu måste vaccineras en tredje gång under våren för att skydda under sommaren 2009.

Man hade också sparat in tiotusentals vaccinationsdoser eftersom många djur slaktas under vinter och vår.

I alla intervjuer som förekommit efter kritiken mot vaccinationskampanjen har man från Jordbruksverket som argument framfört att "vi måste vaccinera annars kommer djuren att få lida", samt att "alla andra EU-länder vaccinerar ju också".

ViS har inte kritiserat vaccinationen som sådan, (även om här finns mycket att diskutera), utan på det sätt vilket den utförts.

I andra EU-länder utför man inte alls vaccinationerna på det sätt som vi gör här.

--------------------------------

PRESSMEDDELANDE 2008-10-08

VETERINÄRER SLÅR LARM

Vaccination mot Blåtunga verkningslös – slöseri med skattepengar!

- Stoppa omedelbart den pågående vaccinationskampanjen mot Blåtunga. Den är onödig, stressar djuren, fördyrande för djurägarna – och är ett stort slöseri med skattebetalarnas pengar!

Det salvan avlossar nu Föreningen Veterinärer i Sverige (ViS), som i ett brev till jordbruksminister Eskil Erlandsson slår larm om att den pågående vaccinationskampanjen mot den svidknottöverförda virussjukdomen Blåtunga som kan drabba idisslare, bland annat kor och får, blir verkningslös.

- De nötkreatur som först vaccinerades är inte skyddade mot sjukdomen förrän slutet av oktober månad i år – men då finns inte någon risk för någon smittspridning, eftersom svidknottens förmåga att sprida virus enligt nuvarande kunskap upphörde under september månad i Sverige. Den pågående vaccineringen är därför helt meningslös mot årets smitta, säger ViS:s ordförande Agneta Johnsson, till vardags veterinär i Flackarp utanför Lund.

- Nästa gång ett större utbrott av smitta kan ske, är först någon gång under sommaren 2009. Den andra vaccinationsomgång som nu genomförs räcker inte för att skydda mot smitta fram till denna tidpunkt. En förnyad vaccination måste därför göras under våren 2009, säger Agneta Johnsson.

Veterinärer i Sverige kräver nu att Jordbruksverket avbryter vaccinationskampanjen som beräknas kosta cirka 100 miljoner kronor av allmänna medel.

- Dessutom medför vaccinationskampanjen mycket merarbete och stora extrakostnader och produktionsstörningar för djurägarna, säger Agneta Johnsson.

Det var i början av september i år som det upptäcktes att ett mindre antal djur på gårdar i Halland hade infekterats. Jordbruksveket tog detta som intäkt för att omedelbart dra igång en massiv vaccinationsinsats med hjälp av egna och inhyrda veterinärer, Hemvärnet och Blå Stjärnor.

- Den här smittan sprids ej från djur till djur, utan bara med svidknott, som inte är aktiva under 10 graders dygnsmedeltemperatur. Först till sommaren 2009 kan nya, smittade, svidknott blåsa in söderifrån över Sverige. Alltså är det ju då bättre att vaccinera våra idisslare under våren 2009 istället. Det kan då dessutom låta sig göras under lugnare former, när djuren står installade och innan de skall ut på vårbetet. Men då med motståndskraftig vaccination!

För ytterligare upplysningar, ring föreningens ordförande Agneta Johnsson,
tel: 070-641 07 39