veterinär logga

veterinär

veterinäveterinär gåspennar

veterinär

Skrivelser

ViS har under åren producerat ett stort antal skrivelser. Dessa har främst handlat om den statliga konkurrensen gentemot privata företagare och om Jordbruklsverkets dubbla roller, d.v.s att man är tillsynsmyndighet över landets alla djurägare samtidigt som man säljer varor och tjänster till dessa. Dessutom är man tillsynsmyndighet över landet alla veterinärer, d.vs. både över sina egna anställda och över de privata med vilka Jordbruksverkets egna veterinärer konkurrerar. Detta system måste narurligtvis betraktas som korrupt och har inte heller någon motsvarighet i något annat EU-land.

ViS till Riksdagen 2003.

ViS till Sydvsvenskan ang. reportage om veterinärbrist 2003.

ViS till Jordbruksministern om smittskydd vid en privatisering av DVO, 2007

ViS till JK om Ansvarsnämnden och tillsynsverksamhet, 2007.

ViS till Jordbruksdepartementet om privatisering av DVO, 2008.

ViS till Näringsministern om konkurrensen från ATG och DVO, 2008.

ViS till Finansministern om propositionen, 2009.

ViS till Jordbruksdepartementet om propositionen, 2009.

ViS till Milö- och Jordbruksutskottet om propositionen, juni 2009.

ViS till Näringsdepartementet om propositionen, 2009.

ViS till Statsministern om propositionen, 2009.

ViS till Miljö- och jordbruksutskottet, fråga om proposition, okt 2009.

ViS till riksdagsman Cecilia Widegren, okt 2009.

ViS till Riksdagen om djurskydd kontra röntgenanläggningar, 2010.

ViS till Jordbruksdepartementet om upptrappning av konkurrensen, 2010.

ViS till Näringsministern om den ökande konkurrensen, 2010.

 

Exempel på några andra frågor som ViS engagerat sig i:

Blåtunga.

Djursex.

Knivskärningar på häst.

ViS till Läkemedelsverket om Jordbruksverkets påslag på medicinkostnader, 2000.

ViS till Riksrevisionen om Jordbruksverkets påslag på medicinkostnader, 2000.

ViS till Åklagarmyndigheten om Jordbruksverkets påslag på medicinkostnader, 2000.

Avsaknad av prisuppgifter i FASS-vet, 2004.

ViS till Apoteksmarknadsutredningen 2008.

ViS till Jordbruksministern om deltagande i samarbetsgrupp häst, 2009.

ViS till Jordbruksverket om hästtävlingar, 2010.

ViS till Konkurrensverket om upphandling av Blåtungevaccin, 2010.

ViS till Apoteket AB om receptarvoden, 2010.

ViS till Konkurrensverket om upphandling av beredskap, 2010.