veterinär logga

veterinär

veterinärveterinär årsmöte

veterinär

veterinär

Årsmötet 2014

Årsmötet för föreningen Veterinärer i Sverige ägde i år rum lördagen den 5 april på hotell Radisson Blu Waterfront, Stockholm. Mötet startade med gemensam lunch klockan 12.00.

Därefter vidtog själva programmet som började med att styrelsen ingående redogjorde för ViS kontakter med EU:s konkurrensmyndighet så här långt angående den snedvridna konkurrensen av djursjukvården och avsaknaden av en tillsynsmyndighet som alla kan lita på i Sverige. Detta är en punkt som funnits med på ViS agenda sedan starten, men tog ordentlig fart för fyra till fem års sedan då allt det material vi samlat på oss sammanställdes och systematiserades. Styrelsen vill poängtera att kontakten med EU ännu inte är avslutad och att vi återkommer med en slutrapport.

Därefter redogjorde Agneta Johnsson för läget med Afrikansk Svinpest i vårt östra närområde, samt för Salmonellaläget i Skåne. Hon pratade även om att våra animaliepraktiserande kollegor inte känner sig riktigt bekväma med vare sig Sveriges Veterinärförbund eller Jordbruksverket. De känner sig lite marginaliserade eftersom så stort focus idag ligger på smådjurssjukvård och sporthästar.

Efter en välbehövlig kaffepaus pratade Torkel Östman och Sören Gustavsson om den situation som uppstått i Hedemora när Jordbruksverket öppnat en ny stor smådjursklinik bara fem hundra meter från en privat klinik.

Därefter kom en kort redogörelse av Mikael Fälth om veterinärstationen i Dingle som har köpts ut av de anställda från Jordbruksverket. Han berättade även att vår hemsida är föremål för en grundlig uppdatering.

Eva Östhol beskrev därefter konsekvenserna av det nya bygget på Ulltuna och hur det påverkar undervisningen.

Vi avslutade programmet med en öppen diskussion om ViS framtid och några förslag fick vi om vad vi kan arbeta med i framtiden.

Under årsmötesförhandlingarna klubbades styrelsens proposition (se kallelsen till årsmötet) igenom. Det innebär att det blir en del ändringar när det gäller val av styrelseledamöter i framtiden. Vi lägger ut de nya stadgarna på vår hemsida.

Lars-Håkan Håkansson

Ordförande