veterinär logga

veterinär

veterinärveterinär riksdagshuset

veterinär

Riksdagsmotioner

Genom åren har ett antal motioner lämnats in från enskilda riksdagsmän där man motionerar om att den statliga distriktsveterinärorganisationen skall privatiseras.

Privatisera de statliga veterinärerna. 2012/13.

Privatisering av de statliga veterinärerna. 2011/12.

Statlig konkurrens på den veterinära marknaden. 2001/02

Konkurrensneutralitet för veterinärer. 2001/02

Statliga veterinärer. 2011/12

Statlig konkurrens på den veterinära marknaden. 200/01.

Motion med anledning av förs. 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet. 2002/03.

Motion med anledning av förs. 2002/03:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående villkoren för veterinär verksamhet. 2002/03.

Konkurrensneutralitet för veterinärer. 2000/01.

Konkurrensfrihet för veterinärer. 1999/00

Statliga veterinärer. 2008/09

Privatisera de statliga veterinärerna. 2007/08

Lika villkor för Sveriges veterinärer. 2008/09

Riksdagens hemsida. Här finns ett stort antal motioner med veterinär anknytning.