veterinär logga

veterinär

veterinäveterinär länkarr

veterinär

Länkar

Myndigheter m.m.

Landsbygdsdepartementet

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

EpiWebb

Fågelinfluensan, informationssite

Smittskyddsinstitutet

Webbportal för krisinformation

Giftinformationscentralen

Länsstyrelser i Sverige

------------------------------------------------------------------------

Fackföreningar, arbetsgivarorganisationer

SACO

SVF, Sveriges Veterinärförbund

SLA - Skogs och Lantarbetsgivareförbundet

---------------------------------------------------------------

Fass

VeterinärFass

Fass

---------------------------------------------------------------

Övrigt

Universitetsdjursjukhuset i Uppsala

---------------------------------------------------------------

Försäkringsbolag

Sveland

Agria

iF

Dina

Folksam

Trygg Hansa

-----------------------------------------------------------------------

Internationellt

EU´s Webbportal

WHO-World Health Organization

OIE-World Organization for Animal Health

ECDC-European Centre for Disease Prevention and Control

FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations

EMEA-Eurpean Medicines Agency

IFAH-International Federation for Animal Health

European Food Safety Authority (EFSA)

Laboratorier, m.m.

Bilddiagnostik - SLU

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

CaniLab, EquiLab: Svenskt laboratorium för klinisk diagnostik

Laboklin: Tyskt laboratorium för klinisk diagnostik

Godkända rabieslaboratorier

-----------------------------------------------------------------------

Diverse länkar

Dokumentation pandemi: Dokumentärfilmer om svensk pandemiberedskap

SKK, Svenska Kennelklubben, ägarregister hund och katt

EquiLibris, tidskrift för hästintresserade

Wikipedia - den fria encyklopedin

Till sidans topp