veterinär logga

veterinär

veterinärveterinär medlem

veterinär

Bli medlem

Det finns olika typer av medlemskap:

Alternativ I:

Det företag som veterinären är anställd av betalar in en serviceavgift på 4000 kr plus moms på 1000 kr. Har företaget fler veterinärer som vill bli medlemmar betalar man en ny serviceavgift plus moms för varje veterinär.

Dessutom skall en ideell medlemsavgift på 100 kr erläggas för varje veterinär.

 

Alternativ II:

Veterinären betalar en ideell, icke avdragsgill, medlemsavgift på 1400 kr.

 

Alternativ III:

Veterinären betalar en ideell, icke avdragsgill,  medlemsavgift på 500 kr. En medlem av denna typ har inte rösträtt i föreningen.

 

Alternativ IV:

Stödjande medlemskap. Ett företag betalar in valfritt belopp, dock minst 4000 kr plus moms 1000 kr. Stödjande medlemmar har inte rösträtt i föreningen.

 

Medlemsavgift för studenter:

För 100 kr i årsavgift kan studenter bli passiva medlemmar, (utan rösträtt).

 

Bankgiro: 5591 - 4436

Postgiro: 39 17 34