veterinär logga

veterinär

veterinär

veterinär

Försäkringar

ViS har tillsammans med Säkra utarbetat försäkringslösningar anpassade för privatpraktiserande veterinärer – både gällande sak- och personförsäkring.

Veterinärförsäkringen omfattar egendom på praktiken och utrustning du har i bilen.
Ansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet vid person- och sakskada samt behandlingsskada på djur. Försäkringen omfattar även ren förmögenhetsskada gällande skadeståndsskyldighet vid värdering och intygsskrivning.
Kontakta gärna oss på Säkra om du vill ha mer information eller om du vill att vi skickar dig en broschyr över försäkringens hela omfattning och premie.
Smaland@sakra.se Tfn 036-304830

Broschyr