veterinär logga

veterinär

veterinärveterinär LIF

veterinär

Gemensam lagerstatusfunktion för alla apotek snart på plats

Under maj lanseras en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan LIF och Sveriges Apoteksförening och finns tillgänglig både för datorer, läsplattor och mobiler via Fass.se. Många apotekskunder har efterfrågat ett gemensamt informationssystem för de olika apoteksaktörerna. Den nya lagerstatusfunktionen innebär att apoteken via Fass.se kan möta kundernas förväntningar och efterfrågan.

Den nya lagerstatustjänsten förbättrar möjligheterna för apotekens kunder att välja hur man vill göra med sitt recept – åka till ett apotek eller kontakta apoteket för att göra en förbeställning. För den kund som går direkt till ett apotek blir det också lättare för personalen att hjälpa kunder att vid behov få information om lagerstatusen på andra apotek. Lagerstatustjänsten inkluderar både human och veterinära läkemedel vilket underlättar för vårdpersonalen, både på den humana och veterinära sidan, då de enklare kan hjälpa sina patienter.

Mer detaljer kring den nya tjänsten finns i bifogad presentation.

Presentation: Lagerstatus

Vänliga hälsningar / Kind regards
Karolina Antonov
----------------------------------------------------------------------------
Karolina Antonov
Chefsstrateg/Head of Strategy

LIF – de forskande läkemedelsföretagen
LIF, The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB
Phone: +46 8 462 37 61 | Mobile: +46 70 598 23 86 
E-mail: karolina.antonov@lif.se
www.lif.se | www.life-time.se | www.fass.se