veterinär logga

veterinär

veterinär

veterinär

Djursex.

Detta känsliga ämne leder till starka känslor och instinktivt kan man tycka att det är en självklarhet att sex mellan människor och djur borde förbjudas i lag.

Tidelag, (könsumgänge mellan djur och människa), avkriminaliserades 1944 då man ansåg att lagen stred mot de principer som bör råda i ett rättssamhälle. Med största sannolikhet är tidelag ett mycket ovanligt brott och oerhört svårt att definiera vilket med största tydlighet åskådliggjordes i riksdagen i Maj 2008 då Jordbruksminister Eskil Erlandsson höll ett anförande som föranledde över 300 000 träffar på You Tube. Han ställer där bl.a. frågan om det skall kriminaliseras "att på sitt kön stryka på något som en hund tycker luktar och smakar gott och att sedan låta hunden slicka av detta".

ViS inser att det av de flesta människor uppfattas som obehagligt och oetiskt att utnyttja djur för sexuella ändamål men p.g.a. de många svåra frågor som kan uppstå anser ViS att det är tillräckligt med de bestämmelser som finns i den tidigare versionen av Djurskyddslagen i vilken det klart framgår att djur skall skyddas från lidande. Man kan inte stifta lagar baserade på obehagskänslor. Många människor upplever det som obehagligt med t.ex. homosexualitet.

Man måste också ställa sig frågan om hur man skall se på de åtgärder som bl.a. veterinärer utför då de t.ex. utför insemineringar eller rektala undersökningar på djur.

Det är också oklart hur utbredda den typen av handlingar är i dag. Djurskyddsmyndigheten fick under 35 år in 227 anmälningar. I 80 procent av fallen var det hästar som hade utsatts för knivskärningar vilket också är ett kontroversiellt ämne.

Det har från flera håll, inte bara från ViS, framförts kritik mot att tidelag återigen kriminaliseras. Man kallar det för en "antiintellektuell" lag som enbart är till för att politikerna inte vågar ta strid mot högljudda djurrättsaktivister.

ViS var först ut på plan att kritisera förslaget att kriminalisera tidelag.

ViS till SVF angående förslag att kriminalisera djursex, 2004.

ViS till Jordbruksministern ang. dennes berömda riksdagsframförande om djursex.

ViS till Jordbruksministern ang. sexuella övergrepp på djur.

Skrota dåligt utformad lag. Artikel av Hanna Marie Björklund (c).

Lagrådet ger en öppning för att stoppa undermålig lag. Artikel i Östersundsposten.

Tidelag nu förbjudet!

Från och med den 1 april, är det förbjudet att ha sex med djur. Lagen har länge varit omdiskuterad men tagit tid att klubba igenom. Efter 70 år är det återigen förbjudet med tidelag i Sverige. 1944 ansågs sex med djur bara brottsligt om djuret bedöms ha utsatts för lidande. I februari i år beslutade dock majoriteten av riksdagen att förbjuda tidelag och den 1 april 2014 trädde alltså lagen i kraft.

Kommentarer till detta:

Artikel av Leif G W Persson i Expressen.

Intervju med Leif G W Persson i Aftonbladet. "Hånar Riksdagen"

Artikel. Sex med djur kriminaliseras. Dagens juridik.

"Ett steg fram och två tillbaka." Artikel av Anders Wiklund. SCANPIX.

veterinär eskil djursex