veterinär logga

veterinär

veterinäveterinär atgr

veterinär

ATG

ViS anser att ATG:s hästklinikveterinärverksmhet var att betrakta som en osund statlig konkurrens från staten riktad mot privata veterinära företag. ATG-klinikerna finansierades, via en komplicerad affärsstruktur, av de inkomster som genererades av det statliga spelbolaget ATG varför det inte kunde råda några tvivel om den statliga finansieringen. ATG var därmed att jämföra med den statliga distriktsveterinärsorganistionen som på samma sätt konkurrerar med privata veterinära företagare med hjälp av statliga subventioner.

ViS till Näringsministern om konkurrensen från ATG och DVO, 2008.

Brev från ViS till ATG med anmaning att sälja ut klinikerna, maj 2009.

ATG-klinikerna lades ner 2011 delvis p.g.a. den massiva kritik som bl.a. ViS riktat mot den osunda affärsidén men också p.g.a. en mycket dålig ekonomi.

Kommunalt stöd till ATG

ATG trixade på alla möjliga sätt för att få ekonomiskt stöd till sin verksamhet. 2007 försökte man få Tingsryds kommun att gå i borgen för ett lån till en klinik. ViS reagerade då flera veterinärer i kommunen hörde av sig:

ViS till Tingsryds kommun om kommunal borgen till ATG, 2007.

ATG försökte och lyckades också utverka direkt ekonomiskt stöd från en del kommuner. Då man försökte få stöd från kommunerna i Småland till den nyöppnade ATG-kliniken i Tingsryd reagerade ViS så här:

Sex kommuner har bidragit med kommunala medel till ATG:s hästklinik i Tingsryd. De sex kommunerna är Lessebo, Alvesta, Tingsryd, Växjö, Ronneby och Kalmar.

Artikel i Smålandsposten.

Artikel om Lessebo kommun och ATG.

Avtal mellan Växjö kommun och ATG.

ViS:s skrivelse till Alvesta kommun.

ViS:s skrivelse till Kalmar kommun.

ViS:s skrivelse till Lessebo kommun.

ViS:s skrivelse till Ronneby kommun.

ViS:s skrivelse till Tingsryd kommun.

ViS:s skrivelse till Växjö kommun.

ViS försökte med hjälp ev en enskild veterinär överklaga kommunernas beslut. Det visade sig då att det endast går att överklaga kommunala beslut om man är skriven i den aktuella kommunen.

ViS fick då hjälp av två privatpersoner bosatta i två av kommunerna med att överklaga kommunernas beslutet till länsrätten i Kronobergs län.

Länsrättens dom blev att kommunerna hade rätt att bidra med medel till ATG-kliniken. Överklagandetiden var tre veckor. Beslutet var daterat den 23 december 2008 och nådde de två privatpersonerna den 6 januari 2009 dvs. sju dagar innan tiden för möjlighet att överklga beslutet gick ut. Båda personerna överklagade länsrättens beslut till kammarrätten i Jönköping.En av ansökningarna om överklagande inkom en dag för sent och returnerades då av Länsrätten, till vilken skrivelsen skulle ställas. Med anledning av detta skickade ViS nedanstående skrivelse till Justitiedepartementet. En av ansökningarna om överklagande kom dock fram i tid till kammarrätten.

Skrivelse till Justitiedepartementet.