Djurskyddsmyndigheten                                                            Munkedal 2007-02-28

Box 80

532 21 Skara

 

Synpunkter och kommentarer till Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd för hållande av hund och katt 

ViS tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 

I första kapitlet 14:e § ang. burförvaring undrar vi  på vilken vetenskaplig grund dessa begränsningar gjorts? Enligt vår uppfattning är burförvaring av valpar i hemmiljö en stor hjälp vid träning av valpen att inte bita på inredning, att inte vara orolig då den lämnas ensam. Buren upplevs nämligen av valpen som säker lya där den får vara ifred och känner sig trygg.

I Allmänna råd till kap1 18§ anges att djur är feta då det är omöjligt att känna revbenen- vår uppfattning är att de långt tidigare än så är överviktiga. Lämpligt hull är då man har c:a ½-1 cm över revbensbågen.

I Allmänna råd till kap1 23§ står att katter som levt utomhus eller förvildade ej bör tvingas leva inomhus. Detta skulle innebära att allt det fantastiska arbete som utförs på landets katthem för att ge katter ett nytt hem skulle kraftigt försvåras. 

I Allmänna råd till kap2 8 § står att en grupp vuxna hundar ej bör bestå av mer än 10 individer- vad grundar sig denna uppfattning på? Draghundsgrupper kan vara mycket större och fungera alldeles utmärkt.

I 2 kap 10§ och 11§ används ett luddigt uttryck kortare stunder vad innebär det? Minuter? Timmar? 

I 3 kapitlets 2 § anges att katter i förvaringsutrymmen ska ha tillgång till miljöberikning….. detta gäller enligt vårt förmenande i lika hög utsträckning för katter i hemmiljö.

I 5§ samma kapitel anges ett avstånd mellan kattlådor och utfodringsplatser som vi anser för tok på litet.

I detta kapitel saknas helt anvisning om gruppstorlek vid katthållning- vilket är förvånande då vi vet att antalet katter i en grupp är helt avgörande för smittläget i en besättning.Vid grupper över 5 katter börjar oftast problemen.

Beträffande tillgången på mat och vatten hade det varit av värde att påtala det faktum att katter behöver låga, vida vattenskålar eftersom de för att dricka måste se vattenytan.

Vad beträffar storleksangivelserna på burar och rastgårdar avstår vi att kommentera då vi inte har någon kunskap på området. 

För ViS

 

Ulla Björnehammar

ordförande