veterinär

Sidan är uppdaterad
2016-11-02

------------

Välkommen till vår nya hemsida!

På vår hemsida kan du finna mycket av vad vi gör och har gjort sedan vår verksamhet startade 2002.

Du kan också komma i kontakt med oss och bli medlem. Genom att bli medlem stödjer du vår kamp för att få till stånd en sund konkurrenssituation på veterinärmarknaden i Sverige. Detta i sin tur främjar all veterinär verksamhet i landet och gör all veterinärvård effektivare och billigare till förmån för landets alla djur, djurägare och veterinärer.

OBS! De medlemmar som vill ha sin kontaktinformation uppdaterad anmodas skicka in uppgifterna till webbredaktören. Skicka gärna med en logotype. De nya sidorna kommer att se ut som det nu gör på Dalarnas kontaktsida.

Det är inte otänkbart att det smugit sig in och annat fel på någon eller några av sidorna. Vi är tacksamma om ni påpekar detta till webbredaktören.

-------------------

 

Knivskärningar

För alla som tror att det finns massor med farliga människor ute i skogarna som ägnar sig åt att knivskära hästar i genitalregionen kan det vara intressant att kolla in detta klipp:

Kolla här!

------------

Kolla in det här YouTube-klippet med Håkan Onsjö!

veterinär onsjö

God Jul och Gott Nytt År!

Nytt ViS-blad ute!

Läs här.

-------------------------------------------------------------------------------

Riksrevisionen kritiserar Distriktsveterinärerna på flera punkter i en rapport. Anställda har extraknäck som inte har anmälts och Distriktsveterinärerna har gjort inköp utan följa Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Anställda hos Distriktsveterinärerna har bisysslor som inte har anmälts till arbetsgivaren Jordbruksverket.

Riksrevisionen har bett om en sammanställning av de anställdas bisysslor men har inte fått någon. Enligt Riksrevisionen kan bisysslorna vara otillåtna.

Brister finns också vad gäller Distriktsveterinärernas hantering av offentliga upphandlingar. På flera stora inköpsområden saknas avtal, på andra hade avtalstiden gått ut. Beloppen överstiger i flera fall beloppsgränsen för direktupphandling.

Läs hela rapporten här.

--------------------------------------------------------------------------------

Tidningsklipp:

 

veterinär offentliga affarer

Statliga veterinärer riskerar slå ut privata alternativ

 

Privata veterinärer har stått ut med konkurrens från de statliga Distriktsveterinärerna i decennier. Nu går de statliga veterinärerna ett steg längre och inleder ett samarbete med Folksam. Med rabatterade priser vinner de ytterligare marknadsandelar på bekostnad av de privata veterinärerna. ”Jag är så upprörd, får statliga verk bete sig hur de vill?”, säger Gertrud Burman, privatpraktiserande veterinär.

--------------------------------------------------------------------

Försäkringar för veterinärer

ViS har tillsammans med Säkra utarbetat försäkringslösningar anpassade för privatpraktiserande veterinärer – både gällande sak- och personförsäkring. Läs mer här.

----------------------------------------------------------------------

ViS samarbetar med SVELAND.

För att tillvara djurägarnas intressen, har ViS ingått ett avtal med SVELAND. Läs mer här.

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärer i Sverige

Föreningen Veterinärer i Sverige anser att utvecklingen av Sveriges veterinära verksamhet bäst främjas av sund konkurrens och att tillsynsverksamhet skall utövas av myndigheter som inte bedriver kommersiell verksamhet.

Föreningen vill också ena alla landets veterinärer i gemensam yrkesförening som inte är styrd av fackliga eller politiska intressen.

För att nå våra mål arbetar vi främst med information till politiker, myndigheter och veterinärer.

Bli medlem i föreningen Veterinärhistoriska Muséets Vänner

veterinär museum